Jac nguồn DC

  • Description
  • Reviews (0)

Description

Jac nguồn DC 1 chiều dùng cho kết nối nguồn tổng/nguồn rời với camera

Có phân biệt chiều + / – rõ ràng

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Jac nguồn DC”