Update Firmware mới cho camera VNTIS-IP168 – Tháng 9/2018

Update Firmware mới cho camera VNTIS-IP168 – Tháng 9/2018

Kỹ thuật viên VNTIS tải link dưới đây, bao gồm cả Tools update và firmware cho cả camera VNTIS-IP168.V1 và VNTIS-IP168.V2.

Link tải TẠI ĐÂY

Sau khi cập nhật xong firmware cho camera VNTIS IP168, kỹ thuật viên chờ cho camera khởi động lại xong, thì check lại độ ổn định, chất lượng hình ảnh của camera trước khi bàn giao cho khách hàng.

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *