VNTIS – Chứng nhận sản phẩm VNTIS IP168 đạt tiêu chuẩn bộ KHCN

VNTIS – Chứng nhận sản phẩm VNTIS IP168 đạt tiêu chuẩn bộ KHCN

Video kiểm tra sản phẩm camera VNTIS IP168 đạt tiêu chuẩn của cục đo lường chất lượng của Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam.

Sản phẩm Camera không dây thông minh VNTIS-IP168 được Tạp trí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo chứng nhận hãng chính hãng, uy tín chất lượng và được đăng tải trên trang chủ của Tạp trí.

Bài viết tham khảo: Đọc tại đây 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *