VNTIS – TOP 100 thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương 2018

VNTIS – TOP 100 thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương 2018

VNTIS – Tự hào và vinh dự là THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2018.

VNTIS – TOP 100 thương hiệu hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương tại Việt Nam 2018

Bằng khen lưu niệm của chương trình

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *