VNTIS vinh dự diện kiến Phó chủ tích nước tại Phủ chủ tịch

VNTIS vinh dự diện kiến Phó chủ tích nước tại Phủ chủ tịch

VNTIS – Vinh dự được diện kiến và nhận quà lưu niệm từ Ủy viên trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam – Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Phủ chủ tịch 13.09.2018

VNTIS nhận quà lưu niệm của Phó chủ tịch nước CHXHCN VN – Đặng Thị Ngọc Thịnh

Tọa đàm: Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững tại Phủ chủ tịch

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *